ดาวน์โหลดเอกสาร กลับหน้าหลัก
        คลิปการสอน คำควบกล้ำ ครูกนกอร จุ้ยเปี่ยม  

ดาวน์โหลดคลิป
youtu.be/VOAbo8BqyN0