ดาวน์โหลดเอกสาร กลับหน้าหลัก
        คลิปการสอน ครูเสาวรส เสียงดี (เทคโนโลยีอวกาศ) ๒๕๖๔  

ดาวน์โหลดคลิป
youtu.be/spfTB7b4b6A