ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ