ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ก.พ.64 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา พลเรือเอกพลเทพ หนูเทพ องคมนตรี