ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นายสวัสดิื บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัด นครศรีธรรรมราช วันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๖๓