ภาพข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง-การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา2562
5/12/61) เวลา 07.00น. ผู้บริหาร. ครู บุคลากร รปค35 จังหวัดพังงา ร่วมทำบุตรตักบาตร วางพานพุ่ม ถวายสดุดีและความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสม้ด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม2561 ณ ที่ว่า
(23/11/61)พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(16-19/11/2561)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ร่วมออกบุท จัดนิทรรศการ งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดพังงา ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังง
กิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฐกาญจน์ สุจิตะพันธ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ประธานกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง + การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561 อบรมผู้กำกับลูกเสือสมุทรความรู้ชั้นสูง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
งานเกษียณกลุ่ม7
การแข่งขันอาหารจานเดียว(พิเศษเรียนรวม) ระดับอำเภอ
ประมวลภาพ "ตะโกลาเกมส์"
(๑๑/๐๘/๒๕๖๐) นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ครูนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร "๑๒ สิงหามหาราชินี"
(๑๑/๐๘/๒๕๖๐)พิธีมอบสิงของพระราชทาน อุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕จังหวัดพังงา โดยนายภคพงศ์ ทวีพัฒน์ เป็นประธาน
(๐๗/๐๘/๖๐)"โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา" ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าว โดยมีนายมานิตย์ เพียรทอ
(๒๕/๐๗/๖๐)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา บันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ นำโดยนายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
(๒๐/๐๗/๖๐)นางสาวณัฐกาญจน์ สุจิตะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕จังหวัดพังงา ประธานเปิดการอบรม "ยุวชนต้นกล้าคืนถิ่น"ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕จังหวัดพังงา
(๒๕/๐๗/๖๐)นางสาวสุดใจ ศรีตังนันท์ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงารับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จากบริษัท เอไอเอส จำกัด ทั้งนี้ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับนักเรียนอีกด้วย

หน้าที่ :