ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่5 ประจำปีการศึกษา2/2562(กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา #พัฒนาการเรียนการเรียนการสอน 1 อาชีพ 1 กีฬา 1 ศิลปะเพื่อการมีงานทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ร่วมถวายพระพรชัย รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตักบาตรตอนเช้า กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จุดเทียนถวายพระพร
23/07/2562 นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ร่วมปลูกป่าสมุนไพรหมู่บ้านบางสักเหนือ
การใช้กิจกรรมการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนากล้ามมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา (นางสาวฮายาตี ปีเก ) ผู้วิจัย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 การพัฒนาทักษะทางสังคม การปลูกฝังค่านิยม และการมีความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ ( นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ) ผู้วิจัย
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 กองลูกเสือวิสาสามัญโรงเรียนราชประชา ร่วมงานวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา โดยการควบคุมของผู้กำกับปรัชญ์ สว่างพงศ์ ผู้กำกับบุณฑริกา สุวรรณฤทธิ์ ผู้กำกับอังศุมาลิน ส่องแสง
รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงาน/คนครัว/ยาม/นักการภารโรง ประจำปีการศึกษา2562
เปิดประมูลราคาเครืองบริโภค ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ทำหน้าที่พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2561
สคส 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2561
เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
(19/11/61) เวลา 09.30 น. นายนันทพล มาลารัตน์ ผบ.ฐานทัพเรือพังงาและคณะให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงคูระบายน้ำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น. สภากาชาดร่วมกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หน้าที่ :