ข่าวประชาสัมพันธ์
23/07/2562 นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ร่วมปลูกป่าสมุนไพรหมู่บ้านบางสักเหนือ
การใช้กิจกรรมการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนากล้ามมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา (นางสาวฮายาตี ปีเก ) ผู้วิจัย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2561 การพัฒนาทักษะทางสังคม การปลูกฝังค่านิยม และการมีความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ ( นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ) ผู้วิจัย
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 กองลูกเสือวิสาสามัญโรงเรียนราชประชา ร่วมงานวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา โดยการควบคุมของผู้กำกับปรัชญ์ สว่างพงศ์ ผู้กำกับบุณฑริกา สุวรรณฤทธิ์ ผู้กำกับอังศุมาลิน ส่องแสง
รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงาน/คนครัว/ยาม/นักการภารโรง ประจำปีการศึกษา2562
เปิดประมูลราคาเครืองบริโภค ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ทำหน้าที่พนักงานขับรถ) ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2561
สคส 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2561
เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
(19/11/61) เวลา 09.30 น. นายนันทพล มาลารัตน์ ผบ.ฐานทัพเรือพังงาและคณะให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงคูระบายน้ำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
กิจกรรมหมอชวนวิ่ง
14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น. สภากาชาดร่วมกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนราชประชานุเคราาะห์ 35 จังหวัดพังงา รับสมัครตำแหน่งครูผู้สอน
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฏาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2561

หน้าที่ :