ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าวทั้งหมด  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันาวาคม 2560
เหล่าสภากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตบริจาคโลหิต ตามโครงการ
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พบปะนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ ทั้งนี้ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนด้วย นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนให้การต้อนรับ

ข่าวกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด  
  


นายสวัสดิ์  บรรจงพาศผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุดใจ  ศรีตังนันท์ครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายดุสิต  ดวงมณี ครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน นายจักรพงษ์  เอียบสกุลครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการ