รับสมัครนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าวทั้งหมด  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ๒๕๖๑
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันาวาคม 2560
เหล่าสภากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตบริจาคโลหิต ตามโครงการ
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พบปะนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ ทั้งนี้ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนด้วย นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนให้การต้อนรับ

ข่าวกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด  
  (9/03/61) เวลา09.00 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพังงา เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพราะราชทาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
  คณะครูและนักเรียนร่มกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
  กิจกรรมวันเด็ก 2561
  (4/01/61)นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35 จิตอาสาเก็บขยะ ณ ชายหาดบางสัก
  


นายสวัสดิ์  บรรจงพาศผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุดใจ  ศรีตังนันท์ครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายดุสิต  ดวงมณี ครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน นายจักรพงษ์  เอียบสกุลครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการ