พิธีวันไหว้ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าวทั้งหมด  
การรับประทานอาหารของนักเรียนโรงเรียราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2561
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พบปะนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ ทั้งนี้ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนด้วย นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนให้การต้อนรับ

ข่าวกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด  
  


นายสวัสดิ์  บรรจงพาศผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุดใจ  ศรีตังนันท์ครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายดุสิต  ดวงมณี ครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน นายจักรพงษ์  เอียบสกุลครูคศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการ